en ny dagsorden for miljøet

Vores mål er at sikre et CO2 aftryk, der er op til 95% mindre end dagens branchestandard. Samtidig gør vi op med udledning af giftige dampe til den frie natur – for dem har vi fjernet 100%. Alt det sikrer vi ved hjælp af blandt andet:

  • Høj genanvendelse af reservedele = sparet plast
  • Høj genanvendelse af varme = lavt energiforbrug og CO2
  • Intelligent strømforbrug = lavt energiforbrug og CO2
  • Ingen brug af gas = lavt forbrug af fossile brændstoffer og CO2
  • Lavt forbrug af giftige materialer = lav påvirkning af arbejdsmiljøet
  • Fuld filtrering af giftige dampe = ingen udledning til naturen

Det kan vi gøre, fordi vi har gentænkt måden din skade repareres på, fordi vi altid bruger de bedste materialer og den bedste teknologi, og fordi vi også har ambitioner på miljøets vegne.

Dreng undersøger den rene natur

Men hvordan kan det lade sig gøre?

Først og fremmest har vi bygget nyt, hvor vi har brugt de nyeste og bedste teknologier. Det har givet os mulighed for at designe ikke kun den måde vi arbejder på, men også den måde vi indretter værkstedet på.

Vi har et lavt energiforbrug

Ofte vil tørring af biler foregå med gas, hvor hele malerkabinen varmes op til ca. 60 grader. Det kalder man for endotermisk tørring, fordi tørring sker ved hjælp af energi i luften, der optages af lakken.

I Carbucks anvender vi ikke gas, men bruger derimod specialudviklede tørrelamper, hvor tørring sker ved hjælp af opvarmning af emnet (fx. en dør). Det kalder man for exotermisk tørring. Samtidig tørrer vi kun dér hvor vi har repareret skaden, og vi genanvender den udledte varme. Derfor anvender vi mindre energi, end i tradionel tørring med gas.

Vi filtrerer de giftige stoffer fra

Efter dansk miljølov, er det tilladt – under visse omstændigheder – at udlede giftige stoffer i luften. En reparation, der inkluderer lakering, vil derfor ofte betyde udledning til den frie natur af såkaldt VOC* (flygtige organiske forbindelser, der findes i luften).

Hos Carbucks har vi valgt en anden løsning. Vi filtrerer alt VOC fra i vores arbejdsproces, og derfor omsamles VOC i særlige filtre, således at vi alene udleder vanddampe.

* VOC står for “Volatile Organic Compounds”

Vi genanvender reservedelene

Ingen er bedre til at samle en bil, end dem der oprindeligt har bygget den. Derfor arbejder vi i Carbucks med mindst muligt adskillelse og udskiftning af reservedele.

Det betyder blandt andet, at vi plastikreparerer fx. kofangere. Men selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi kan også i mange tilfælde reparere fx. lygteglas eller spejlhuse. Alt sammen medvirkende til, at vi har et minimalt forbrug af nye reservedele, og derfor sparer miljøet for en del plastik.