VORES HISTORIE

Carbucks blev stiftet i 2019 af Bjarke Marcell, og inspirationen til Carbucks har han blandt andet fået fra hvordan skader repareres i andre lande.

Vi har i dag værksteder i Ballerup, Århus og Kolding, og er godt på vej med vores ambition om at blive landsdækkende og tilgængelig for størsteparten af danskerne.

I 2021 valgte Bjarke at overlade direktørposten til Dan Landt, for fuldt ud at fokusere på den tekniske udvikling af Carbucks. Bjarke er således fortsat tilknyttet virksomheden som udviklingsdirektør og er fortsat medejer.

Carbucks historie
Carbucks ESG politik

VORES ESG politik

I Carbucks tager vi et samfundsmæssigt ansvar, for at sikre den størst mulige bæredygtighed i vores forretning.

Derfor har vi fastsat en række målsætninger for  miljø (Environmental), sociale forhold (Social) og god selskabsledelse (Governance) i forhold til kunder, medarbejdere, klimaet og samfundet.

For at nå vores målsætninger, har vi taget en række tiltag som fx:

  • Udvidet åbningstid på både værksted og i kundeservice
  • Installation af pistolvaskere der renser uden kemikalier
  • Fuld energioptimering og ingen anvendelse af gas
  • Ansøgt flere kommuner, om tilladelse til at bygge værksteder, hvor vi har tænkt på miljøet

Bestyrelsen og ledelsen følger løbende op på disse målsætninger, med fokus på at tage aktive initiativer, der bidrager positivt til vores ESG-politik.