Vi har gjort op med udledning af giftige dampe til omgivelserne – for dem har vi filtreret 100%. Gennemtænkt proces holder energiforbruget lavt. Det sikrer vi ved hjælp af blandt andet:

  • Ingen brug af gas
  • Intelligent strømforbrug = lavt energiforbrug
  • Vindmøllestrøm = lavt CO2
  • Fuld filtrering af giftige dampe = ingen udledning til nærområdet

Det kan vi gøre, fordi vi har gentænkt måden din skade repareres på, fordi vi altid bruger gode materialer og optimal teknologi, og fordi vi tænker energiforbruget ind i vores processer.

Dreng undersøger den rene natur

Men hvordan kan det lade sig gøre?

Først og fremmest har vi bygget nyt, hvor vi har gentænkt processen og bruger optimale teknologier. Det har givet os mulighed for at designe ikke kun den måde vi arbejder på, men også den måde vi indretter værkstedet på.

Vi har et lavt energiforbrug

Ofte vil tørring af biler foregå med gas, hvor hele malerkabinen varmes op til ca. 60 grader. Det kalder man for endotermisk tørring, fordi tørring sker ved hjælp af energi i luften, der optages af lakken.

I Carbucks anvender vi ikke gas, men bruger derimod specialudviklede tørrelamper, hvor tørring sker ved hjælp af opvarmning af emnet (fx. en dør). Det kalder man for exotermisk tørring. Samtidig tørrer vi kun dér hvor vi har repareret skaden, og vi genanvender i høj grad den udledte varme.

Vi filtrerer de giftige stoffer fra

Efter de gældende regler, er det tilladt – under visse omstændigheder – at udlede giftige stoffer i luften. En reparation, der inkluderer lakering, vil derfor uden særlige tiltag betyde udledning af organiske stoffer, såkaldt VOC*, direkte til omgivelserne. Normalt overholder man reglerne ved at lave en højere skorsten jo mere man udleder.

Hos Carbucks har vi valgt en anden løsning. Vi filtrerer alt VOC fra i vores arbejdsproces, og derfor omsamles VOC i særlige filtre. For at være sikker overvåger vi denne løsning.

* VOC står for “Volatile Organic Compounds”

Vi udbedrer i stedet for at udskifte delene

Ingen er bedre til at samle en bil, end dem der oprindeligt har bygget den. Derfor arbejder vi i Carbucks med mindst muligt adskillelse og udskiftning af reservedele.

Det betyder blandt andet, at vi plastikreparerer fx. kofangere. Men selvfølgelig kun i de tilfælde, hvor det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi kan også i mange tilfælde reparere fx. lygteglas eller spejlhuse. Alt sammen medvirkende til, at vi har et minimalt forbrug af nye reservedele, og derfor sparer miljøet for en del plastik.