Læs mere om vores garanti

Hvad får jeg garanti på?
Carbucks giver garanti på udbedring/reparation af skaden. Garantien gælder i 5 år fra udbedringsdatoen for karrosseri- og lakarbejde, og i 3 år fra udbedringsdatoen for eventuelle reservedele. Garantien stilles på de vilkår der gælder i garantierklæringen, som du kan downloade nedenfor.
Hvad dækker garantien ikke?
Garantien dækker ikke: Almindeligt slid og ælde samt mangler, der er en følge af unormal brug. Følgeskader, herunder indirekte følgeskader. Selvforskyldte og/eller udefrakommende skader, herunder skader der skyldes trafikuheld.  
Hvad får jeg ud af garantien?
Med garantien indestår vi for gratis afhjælpning af enhver mangel omfattet af garantien, som måtte vise sig inden for garantiperioden.
Hvad skal jeg gøre, for at garantien gælder?
Garantien bortfalder i sin helhed, hvis du ikke reklamerer rettidigt. lader den garanterede reparation reparere på andet værksted, eller ikke lader bilen servicere eller følger fagligt begrundede anbefalinger om reparationer fra et professionelt værksted.
Hvordan reklamerer jeg?
Du skal straks reklamere over et garantitilfælde, og senest 14 dage efter, at du er blevet bekendt med reklamationen. Reklamation skal ske skriftligt til [email protected].
Kan jeg overdrage garantien?
Garantien følger bilen, og kan derfor overdrages til en eventuel ny ejer i den aktuelle garantiperiode.